2. (druga) sjednica Općinskog vijeća Kupres 29. ožujka u 14 .00 sati

 


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-38/20

Kupres ; 24. 3.2021. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10 2004), sazivam 2. (drugu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 29. ožujka (ponedjeljak) sa početkom u 14 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća

2. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2021. - prosinac 2021. godine

3. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna Općiue Kupres za 2021. godiuu

4. Prijedlog Proračuna Općine Kupres za 2021. godinu

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2021. godinu

6. Prijedlog Odluke o naknadama za izdavanje izvoda i korištenje podataka iz Adresnog registra

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta u 2021. godini

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na mogućnost pomicanja objekta na k.č. 76 18, K.O. Kupres

9. Donošenje Zaključka o odobravanju proširenja dodatnih 36 MW za Projekt VE Debelo brdo faza 2. Koucig d.o.o. Posušje

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa:

a) Javnog komunalnog poduzeća ,,Kupres“ d.o.o. Kupres

b) Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres

c) Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o. Kupres

d) Javnog poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres

11. RJEŠENJE o razrješenju članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

12. RJEŠENJE o izboru članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

13. Tekuća pitanja

a) Zamolba Goran Vila

14. Aktualni sat

Predsjednik OV

Zoran Mišić

opcina_2.jpg


 

Slika bannera nedostaje