Dnevni red 48. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

 

12.10.16 15:07 Vijesti


U četvrtak, 13. listopada 2016. godine u 9 sati održat će se 48. sjednica Vlade Hercegbosanske
županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:


1. Prihvaćanje Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;


2. Razmatranje prednacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije;


3. Razmatranje prednacrta Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u
Hercegbosanskoj županiji;


4. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za raspodjelu
sredstava s potrošačke jedinice 614400 – „Subvencija javnim poduzećima-radio postaje“;


5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za organiziranje
izvorne smotre folklora „Kad zapivan niz livanjsku stranu“;


6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Hercegbosanske županije u Institut regija
Europe;


7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za nabavu opreme
(naprtnjača) za gašenje požara za potrebe Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije;


8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za nabavu opreme za
potrebe Udruge građana Gorske službe spašavanja ( GSS SHBŢ );


9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za djelatnike
Turističke zajednice Hercegbosanske županije;


10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za osiguranje
prijevoza članova Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH,
Kantonalnog odbora K10, na dobrovoljno davanje krvi u Županijsku bolnicu „fra
Mihovila Sučića“ u Livnu;


11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu udruzi
HVIDRA Kupres u organizaciji proslave dana oslobođenja Kupresa;


12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za uređenje crkve sv.
Franje Asiškog u Megdanu i pristupnog puta kroz groblje;


13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Župi Uznesenja
BDM u Seonici kao financijska potpora za uređenje župne crkve; 


14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sponzoriranje
športsko-humanitarnog druženja IPA klubova u Kazagincu-Tomislavgrad;


15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Povjerenstvu za nadzor nad
autoškolama i Ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za
mjesec kolovoz i rujan 2016. godine;


16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na memorandum o
razumijevanju između Vlade Države Katar u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i
zapošljavanja zdravstvenih radnika;


17. Razmatranje Izvješća o radu Prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i
stupnja težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene
promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti i razvrstavanje djece sa smetnjama u
psiho-fizičkom razvoju za 2016. godinu i prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad;


18. Razmatranje Izvješća o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita
zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i prijedloga Rješenja o isplati naknade za
rad (31. kolovoza i 5. listopada);


19. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava kiparu Branku Ivankoviću –
Miti;


20. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pokriće dijela
troškova liječenja Žarku Kozomari;


21. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava kulturno umjetničkom
društvu „Sitan tanac“ iz Šujice;


22. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za saniranje dijela
štete nastale prilikom požara na objektu – štali u vlasništvu Rahme Velagića;


23. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za saniranje dijela
štete nastale prilikom požara na objektu – štali u vlasništvu Ivana Ćurića;


24. Informacija o početku školske godine na prostoru Hercegbosanske županije;


25. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pomoć u
uzgajanju povrtlarske kulture - Damjan Grahovc;


26. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pokriće troškova
reprezentacije - Guber;


27. Mišljenje na nacrt ugovora – Ministarstvo poljoprivrede;


28. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Dječjem vrtiću
„Leptirići“ Glamoč;


29. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za
polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec rujan 2016. godine;


30. Memorandum o razumijevanju između BiH i Republike Indonezije;


31. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Zakladi za pružanje
pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije;


32. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih investicija
Hercegbosanske županije 2017 – 2019. godine;


33. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli stanova u zgradi stradalnika Domovinskog
rata Centar II Livno;


34. Tekuća pitanja.

 

Slika bannera nedostaje