Edukacija - najbolja prevencija u sustavu zaštite i spašavanja

 

03.10.18 12:23 Vijesti

UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE                             

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE KUPRES

 

Kupres ,02.10.2018 godine

                                                                 

EDUKACIJA-NABOLJA PREVENCIJA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

U osnovnoj školi „fra Miroslav Džaja“ održana je edukacija učenika viših razreda, od 6 do 9 razreda , o općim pravilima o ponašanju u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te važnosti preventivnog djelovanja u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Cilj obuke je na jednostavan  i pristupačan način dati osnovna pravila ponašanja svakog pojedinca u slučaju prirodne  ili neke druge opasnosti,nesreće i katastrofe, o dobroj pripremi obiteljskog odnosno školskog plana u slučaju neke nepogode te važnosti žurnih službi u sustavu zaštite i spašavanja.

Edukaciju je provela Diana Čačija načelnica za obuku županijske Uprave civilne zaštite, koja je istakla da je edukacija najbolja prevencija u sustavu zaštite i spašavanja te da se sa ovim projektom  započelo prije nekoliko godina.Do sada ona je provedena u dječijim vrtićima,malim školama, učenicima nižih razreda osnovnih škola , te srednjim školama na području  cijele županije. Relizacijom započete edukacije učenika viših razreda osnovnih škola, svi učenici i predškolskog i školskog uzrasta na području cijele županije su obuhvaćeni edukacijom, što u konačnici i jeste bio krajnji cilj navedenog projekta.

Tijekom edukacije 120 učenika viših razreda osnovne škole, koliko ih je u Osnovnoj školi „fra Miroslav Džaja“ u Kupresu,dobilo je prigodne priručnike i brošure-Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća i Upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama, a uz prigodnu video projekciju učenici su se upoznali sa najčešćim prirodnim nepogodama u HBŽ te uputama kako se ponašati u slučaju pojave prirodne ili druge nesreće.

Uprava civilne zaštite HBŽ u suradnji sa općinskim Službama civilne zaštite i ravnateljima osnovnih škola, a u  sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2018/2019 godinu tijekom listopada provodi edukaciju učenika viših razreda osnovnih škola na području  HBŽ o temi–Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te podizanja svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.

 

Nakon edukativno-obrazovnog sata ispred osnovne  škole izvedena jepokazna vježba simulacija požara u školiu kojoj su sudjelovale žurne službe zaštite i spašavanja,DVD Kupres,Gorska Služba Spašavnja HBŽ, Crveni Križ općine Kupres,Dom zdravlja Kupres,policijska postaja Kupres i Civilna zaštita općine Kupres.Tijekom pokazne vježbe prikazana je akcija gašenja požara,imobilizacija unesrećenog,spuštanje unesrećenog  sa krovišta te odvoženje istih u Dom Zdravlja Kupres uz osiguranje djelatnika PS Kupres.

   

Ovim putem Služba civilne zaštite općine Kupres zahvaljuje svima koji su bili dio tima na obuci naše djece:

1.     Upravi civilne zaštite HBŽ

2.     Osnovna škola „fra Miroslav Džaja“

3.     DVD Kupres

4.     GSS HBŽ

5.     Crveni Križ Kupres

6.     Dom Zdravlja Kupres

7.     PS Kupres

8.     Radio Kupres

 

Služba civilne zaštite općine Kupres

tel.034 276 304/034 276 311

 42900079_534439997018281_4917326684463562752_n.jpg42857468_280784282542449_6048995934975557632_n.jpg42854515_542594639521358_1902487623830601728_n.jpg42900728_549928182131043_4178169968237477888_n.jpg42908118_244521362891411_675088092071198720_n.jpg42919973_2192034727705391_5338434127458729984_n.jpg42940174_248227869143703_1292310476310446080_n.jpg42911720_165582494364439_6708607791000453120_n.jpg42958262_386719351865832_2045674132602880000_n.jpg42958280_109318783292903_7095074222514372608_n.jpg42989859_1688460004597032_2801308392075821056_n_1.jpg42989859_1688460004597032_2801308392075821056_n.jpg43007683_2197456063911807_2710688473370591232_n.jpg42992925_898490807009324_6790669605116313600_n.jpg43009877_249203582454754_2057855699236421632_n.jpgdji_0038.jpgdji_0040.jpgdji_0044.jpg


 

Slika bannera nedostaje