Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Domu zdravlja Kupres

 

Na temelju čl. 20a Zakona o radu,članka 27.Statuta i članka 5. Pravilnika o radu i odluke broj:

01-37-120/20 raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem djelatnika u radni odnos u Domu zdravlja Kupres

1.Doktor medicine- sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom

jedan(1) izvršitelj

Opis poslova:Obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

1.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete(da ima navršenih 18 godina i da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

-završen medicinski fakultet

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom s vlastoručnim potpisom dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-diploma o završenom medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-licenca za samostalan rad

-uvjerenje o državljanstvu

-potvrda o prebivalištu(CIPS)

Tražene dokumente dostaviti osobno ili poštom na adresu:Dom zdravlja Kupres, Bolnička bb

80320 Kupres.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

doktor.jpg

dom_zdravlja_kupres.jpg


 

Slika bannera nedostaje