Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Domu zdravlja Kupres
Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Domu zdravlja Kupres - Doktor medicine- sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom
26.08.20 13:30
Spisak donatora za Dom Zdravlja Kupres
Donacije za Dom Zdravlja Kupres
28.05.20 14:56
Apel za pomoć Domu Zdravlja Kupres i spisak donatora
Apel za pomoć Domu Zdravlja Kupres i spisak donatora
20.04.20 13:43
Zahvalnica svim donatorima iz Doma Zdravlja Kupres
Zahvalnica svim donatorima iz Doma Zdravlja Kupres
17.04.20 14:14
Apel za pomoć Domu Zdravlja Kupres
Obraćamo se svima u ovom trenutku koji nam mogu pomoći povodom teške situacije sa pojavom korona virusa
30.03.20 16:36
Visoravan Zove
Visoravan Zove
27.03.20 12:04
Apel za pomoć Domu Zdravlja Kupres
Apel za pomoć Domu Zdravlja Kupres
26.03.20 12:28
Obavijest iz Doma zdravlja Kupres
Obavijest iz Doma zdravlja Kupres
13.03.20 14:34