Javni poziv

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kupres
U prilogu tekst javnog poziva i prijava:Javni_poziv_1_...
15.06.23 10:22
Javni poziv za učešće u “Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području entiteta Republika Srpska i u općinama entititeta Federacija BiH"
Obavještavamo fizička lica/ nezaposlene povratnike sa VSS i pravna lica/ zainteresirane poslodavce da je Javni poziv za učešće u “Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području entiteta Republika Srpska i u općinama entititeta Federacija BiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Jablanica, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče”, broj: 03-32-3-125-1/23 od 12...
14.06.23 10:40
Javni pozivi u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BussinesRecovery
U okviru projekta EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BussinesRecovery trenutno su otvoreni javni pozivi potencijalnim korisnicima izrazličitih grupa a koje su vezane za poljoprivrednu proizvodnju i preradu...
14.06.23 10:29
Javni poziv za financijsku podršku porodiljama povratnicama
U prilogu preuzmite tekst javnog poziva: javni_poziv_porodilje_12_6_2023...
13.06.23 10:17
Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta
Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta u Općini Kupres, u vikend naselju "Čajuša 1", putem javnog natječaja- licitacije
26.05.23 19:22
OGLAS o početku izlaganja na javni uvid
Oglas_o_početku_izlaganja_na_jav...
17.05.23 15:23
Prethodni popis Slijedeći popis