Nastavak 18. sjednice OV Kupres 25. travnja 2019. u 8:30 sati

 

24.04.19 11:20
ovkupres sjednica

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće KupresBroj : 01/2-28/19

Kupres ; 24.4.2019. godine
Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004) i zaključka Općinskog vijeća broj : 01/2 -14-2-17/ 19, od 28. 3.2019. godine sazivam nastavak 18. (osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Kupres za dan 25. travnja (četvrtak) sa početkom u 8.30 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.
Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


 

Slika bannera nedostaje