Natječaj za srednjoškolsko obrazovanje odraslih za školskoj 2019./2020. godinu

 


Temeljem članka 10, 15, 16, 19, 20 i 21 Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine HBŽ“, broj 1/17), a nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, od 13. rujna 2019. godine ravnateljica SREDNJA ŠKOLA “KUPRES” u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

za srednjoškolsko obrazovanje odraslih za školskoj 2019./2020. godinu,

u slijedećim zanimanjima

1. EKONOMSKI TEHNIČAR ukupno 10 polaznika

2. UGOSTITELJSKI TEHNIČAR ukupno 10 polaznika

3. ŠUMARSKI TEHNIČAR ukupno 10 polaznika

----- za točku 1. i 2.upis se vrši u prvi i drugi razred

----- za točke 3. upis se vrši u prvi razred

----- pravo upisa imaju osobe starije od 15 godina sa završenom osmogodišnjom školom

----- polaznici koji imaju završenu neku od srednjih škola mogu upisati prekvalifikaciju

UPIS TRAJE od 14. do 31. listopada 2019. godine.

UZ PRIJAVU KANDIDAT TREBA DOSTAVITI :

1. Svjedodžbu ili ovjerenu kopiju o završenoj osnovnoj školi ili

Svjedodžbu ili ovjerenu kopiju o završenoj srednjoj školi i

2. Rodni list.

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA REGULIRANI SU PRAVILNIKOM O STJECANJU I RASPODJELI VLASTITIH PRIHODA U SREDNJOJ ŠKOLI „KUPRES“.

PRIJAVE NA NATJEČAJ DONIJETI OSOBNO U TAJNIŠTVO ŠKOLE.

ZA PODROBNIJE INFORMACIJE OBRATITI SE NA TELEFON 034-274-100 ili 034-274-745

Ravnateljica škole:

Biljana Dumančić, prof.obrazovanjeodraslih.jpg


 

Slika bannera nedostaje