Održan 9. sastanak Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

 

25.06.19 12:07 Vijesti

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan 9. sastanak Stožera civilne zaštite

Hercegbosanske županije na kojem je, uz ostalo, razmatran prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta

Hercegbosanske županije o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta u

općinama: Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo, te grada Livna od prirodne

nepogode. Zbog velikih snježnih oborina i olujnog vjetra koje su zahvatile cijelo područje

Hercegbosanske županije krajem siječnja 2019. godine jedinice lokalne samouprave Hercegbosanske

županije proglasile su stanje prirodne nepogode na cijelim područjima općina/grada uzrokovane

velikim snježnim oborinama, jakim vjetrom i niskim temperaturama. Sastanak je otvorio zapovjednik

Stožera, Ivan Jozić, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije.

Zbog nevremena mnoga naseljena mjesta ostala su izolirana, putovi su bili zameteni, a povremeno je

dolazilo i do prekida električne energije. Nastao je i problem u opskrbljivanju vodom lokalnog

stanovništva i stočnih farmi. Od posljedica visokih snježnih nanosa i niskih temperatura nije bilo

ljudskih žrtava, masovnih oboljenja ljudi, ali je bilo stradanja stočnog fonda na pojedinim farmama.

Na području Hercegbosanske županije u to vrijeme na raščišćavanju snijega i snježnih nanosa u

vrijeme proglašenja elementarne nepogode bilo je angažirano ukupno 48 pravnih/fizičkih osoba.

U vrijeme trajanja prirodne nesreće na prostoru HBŽ-a nije se odvijala nastava u osnovnim i srednjim

školama.

Revidirani iznos ukupne štete koju je utvrdilo Povjerenstvo Hercegbosanske županije iznosi

507.186,14 KM. Uvidom u sredstva odobrena Proračunom Uprave civilne zaštite Hercegbosanske

županije na ekonomskom kontu 614129 – „ostale potpore – elementarne nepogodne“ odobreno je

80.000,00 KM, te iz namjenskih prihoda 80.000,00 KM što je ukupno 160.000,00 KM raspoloživo u

2019. godini za elementarne nepogode. Zaključak je stožera da se od tog iznosa odobri jednokratna

novčana pomoć općinama/gradu u iznosu od 20% za svaku jedinicu lokalne samouprave od

spomenutog iznosa.

Ovo povjerenstvo predložilo je da se ostatak navedenog iznosa traži od viših razina vlasti sukladno

članku 6. Stavak 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama

i kantonima – županijama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih nepogoda.

Na sastanku donesena je Odluka o dodjeli 30.000,00 KM financijskih sredstava prema ugovoru

Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije i GSS-a Hercegbosanske županije o reguliranju

međusobnih prava i obveza. Spomenuti iznos sredstava predviđen je u Proračunu Hercegbosanske

županije za 2019. godinu i namijenjena su, među ostalim, za nabavu specijalizirane opreme i pokriće

drugih materijalnih troškova neophodnih za normalno funkcioniranje GSS-a Hercegbosanske

županije.

sastanak.jpg

 

Slika bannera nedostaje