Poziv za pošumljavanje – Šumarija Kupres

 

Obavještavamo nezaposleno, radno sposobno i punoljetno stanovništvo Kupresa zainteresirano za radove pošumljavanja da se prijave vrše u zgradi Šumarije Kupres u Uredu broj 1 - 29.09, 30.09. i 01.10.2020.godine (utorak, srijeda i četvrtak) u vremenu od 8-12 sati.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Kupres.

Plaća po sadnici je 0,45 KM u bruto iznosu (pravilno kopanje rupe i sadnja sadnica).

Prilikom prijave sa sobom obvezno ponijeti:

 - osobnu iskaznicu

 - uvjerenje o prebivalištu-CIPS

 - broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Početak radova pošumljavanja se planira 05.10.2020. god. ukoliko budu povoljni vremenski uvjeti.

Sve prijavljene osobe dužne su doći na lokaliciju „katoličko groblje Ćemalići“ Gornji Malovan do 8 sati.

Šumarija neće organizirati prijevoz radnika zbog novonastale situacije sa pandemijom COVID-19.

NAPOMENA: Na poslove pošumljavanja prijavljene osobe trebaju ponijeti motike, radne rukavice te prikladnu obuću i odjeću.

Ovom prilikom napominjemo sudionike pošumljavanja da su dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera izdanih od strane Kriznog stožera FBIH.
Upravitelj Šumarije

Zoran Lovrić, dipl. ing. drv. teh.pošumljavanje.jpg

 

Slika bannera nedostaje