Udruga Kupreški kosci Kupres raspisuje natječaj za dodjelu novčane studentske potpore tijekom redovitog sveučilišnog studija

 

kup_kos.jpg


Udruga "Kupreški kosci"

Splitska b.b. 80320 Kupres

Bosna i Hercegovina

TEL: 00387-63-370-071
Upravni odbor Udruge Kupreški kosci Kupres raspisuje:

N A T J E Č A J

za dodjelu novčane studentske potpore tijekom redovitog sveučilišnog studija

Studentsku potporu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u B i H, RH.

• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

• da posjeduje prebivalište na teritoriju općine Kupresu

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

- popunjen prijavni list (obrazac se može naći u prilogu)

- zamolba za dodjelu potpore s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom

- uvjerenje o redovitom školovanju

- potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)

- ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova

- ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)

- osobna fotografija

- potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini)

- potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva

- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini

Natječaj ostaje otvoren do 4. studenoga 2020. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na službni mail (kupreskikosci@gmail.com), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: UDRUGE KUPREŠKI KOSCI , Splitska bb, 80 320 Kupres, s naznakom „PRIJAVA ZA STUDENTSKU POTPORU“ .Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kupres , 19. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog odbora

Matko ĆurkovićOBRAZAC STUDENTSKA POTPORA:

OBRAZAC_STUDENTSKE_POTPORE_2_.docx

kup_kos.jpg

 

Slika bannera nedostaje